Small bore inspection - SBI

Small bore inspection. TRAXIS - Nytt inspeksjons- og rapporteringssystem som gir en komplett statusrapport på instrumenteringssystem.

Forhindre lekkasjer


Nytt konsept innen instrumentering, et rapporteringssystem, vil gi sluttkunden en trygghet om at alle tiltak er gjort for å forhindre mulige lekkasjer på kritiske instrumenteringssystemer.
 

Oversikt over lekkasjer

”Small bore”-tubingsystemer har ofte problemer med lekkasjer. Det er behov for å bedre oversikten over installert utstyr som ikke er tagget.
 
 
 
 

Komplett statusrapport

Inspeksjons- og rapporteringssystem ”TraxIS”, gir en komplett statusrapport på utvalgte instrumenteringssystemer er gjennom egen WEB-portal. TraxIS består i all enkelhet av en håndholdt mobilcomputer med barkode skanner og en web-database.
 

Feil eller mangler tagges

Ellingsen NOR Instruments har personell med spesialkompetanse til å utføre inspeksjon av rør, klammer, fittings, ventiler, manifolder, manometer etc. for installasjoner, og gjennomfører dette som en uavhengig tredjepart. Status for alle komponenter som inspiseres blir lagret i TraxIS, og komponenter med feil eller mangler blir tagget.
 

Web-portal

Etter ferdig inspeksjon signerer servicepersonell mobilcomputeren, og informasjonen lastes ned til kundens web-portal.


Flere aktuelle artikler finner du her. Vennligst kontakt oss for mer informasjon.