Parker Filtration

Parker Hannifin har filterløsninger til å løse de fleste problemene kunden har med skitne væsker og kjemikalier. Produktene varierer fra små lavtrykksfilter til store høytrykksfilter, med et bredt utvalg av materialer på filterhus og innsats. Ellingsen Systems ønsker å bruke egen systemerfaring til å finne de beste løsningene til kundens utfordringer, og derav bli en foretrukket leverandør basert på kompetanse.

Hovedproduktene fra Parker Hannifin Filtration:

  • Hydraulikk filter
  • Kjemikalie filter
  • Luftfilter og pustefilter
  • Smørefilter
  • Fuel filter
  • Condition Monitoring
Side 4 filter.jpg