Milton Roy

Milton Roy har produsert kjemikaliepumper siden 1936, og er i dag et datterselskap av Accudyne Industries. Selskapet har flere godt kjente markedsprodukter i Norge, og Ellingsen Systems har avtale om distribusjon og salg av pumper og reservedeler for Milton Roy Metering pumper og miksere i Norge.

Milton Roy stempel og stempelmembranpumper er godt forankret i det norske olje- og gassmarkedet, og det er installert flere hundre pumper på installasjoner i Nordsjøen. Milton Roy har alltid vært kjent som en kvalitetsleverandør av kjemikaliepumper ihht standard API 674 og 675.

Milton Roy leverer flere modelltyper av pumper, med forskjellige applikasjoner og bruksområder:

  • MILROYAL er en presisjonspumpe for svært små mengdeområder fra 0,1 til 10 liter pr. time opp til 100 bar. Ny patentert teknologi på en ny type svært slitesterk membran er nå ferdig utviklet, noe som fører til at det ikke er behov for dobbel membran. Dette gir kunden en økonomisk gevinst både på innkjøps- og servicesiden.
  • MAXROY er designet for større pumpevolum med mindre injeksjonstrykk. Max flow er 1100 l/h med maksimum injeksjonstrykk på 28 barg. Dette er en pumpe med veldig bra kostpris, brukes i stor grad med PTFE dobbel membraner og er en skikkelig arbeidshest fra Milton Roy.
  • MROY er en kompakt slitehest fra Milton Roy, en pumpe som har beholdt sitt standard design i mer enn 20 år. Ble først introdusert i 1962 og har vist seg å være meget kosteffektiv for kunden med sin stabile drift. Brukes i trykk opp til 123 bar og med flow 0,8 l/h til 310 l/h.
  • POWEROYAL er triplex stempelpumper for høy flow og høyt injeksjonstrykk. Brukes typisk til MEG eller metanol injeksjon og har et operasjonsområde opp til 500 bar og 26 000 l/h. Dette er en pumpe som leveres ihht API674, og er designet med et eget kjølesystem for væsken som injiseres. Dette er en kraftpakke fra Milton Roy som er designet for meget enkelt vedlikehold.
  • PRIMEROYAL, en metering pumpe med modular design for flere applikasjoner. Primeroyal kan brukes både som single head eller multiple head for å bruke pumpen på flere kjemikalier samtidig. Brukes for trykk opp til 1372 bar og med flow opp til 8650 l/h.
mROY XA.jpg Poweroyal.jpg PRIMEROYAL N.jpg