Verkstedtjenester

Engineering, sammenstilling og testing. Alle typer pneumatiske, hydrauliske og elektriske kontrollpaneler, ventiler og aktuatorer.

Våre serviceingeniører har mange års erfaring og kunnskap innen kontrollventiler, sikkerhetsventiler, on/off-ventiler, aktuatorer og instrumentering.
 
Alle våre leveranser av hydrauliske og pneu­matiske kontrollsystemer, samt ak­tuerte ventiler er montert og testet enten ved vårt verksted på Skui utenfor Oslo eller ved vårt services­enter på Ågotnes utenfor Bergen.
 
Verkstedet på Skui har fasiliteter for maskinering, montering og testing av aktuerte ventiler.
 
Servicesenteret på Ågotnes utenfor Bergen har fasiliteter for maskinering, montering og testing av kontrollventiler, sikkerhetsventiler og on/off-ventiler.
 
 
Vi har i senere tid investert i en ny testbenk for ventiler.