Prometheus flammehemmende produkter

Ellingsen Instruments kan nå tilby komplette løsninger for passiv brannsikring av ventiler, aktuatorer og kontrollpanel fra den italienske produsenten Prometheus.

Prometheus har 20 års erfaring innen brannhemmende materialer og løsninger for beskyttelse av prosessutstyr, med gode referanser innen både offshore, marine og landbasert industri.

Passiv brannbeskyttelse har to hovedfunksjoner:

  • Redusere overføringen av varme til prosessutstyret ved en direkte brann.
  • Sørge for at funksjonaliteten av beskyttet utstyr ved en eventuell brann opprettholdes.

Fire Jackets og Fire Boxes fra Prometheus leveres skreddersydd etter mål, og kan enkelt monteres på både nytt og eksisterende utstyr. Begge produktene har løsninger som gir rask tilgang til utstyret for kontroll eller service.

Fire Jackets har lav vekt og fleksible løsninger som kan benyttes der plassen er begrenset. Dette gjør at man ikke trenger å stenge ned anlegget dersom det er ønskelig å ettermontere Fire Jackets. Montering og demontering utføres enkelt ved hjelp av et smart system av snap-on fjærer og klemmer i AISI 316. Sertifisert iht. Jetbrannstandard OTI95634 og ISO22899-1.

Fire Box er et kabinett i AISI 316 materiale som skreddersys etter mål. Produktet utstyres med inspeksjonsluker for å lette tilgangen til beskyttet utstyr. Dermed kan vedlikehold og inspeksjon enkelt utføres uten å demontere Fire Box. Er det påkrevet større overhaling av utstyret, kan også Fire Box demonteres uten driftsstans av anlegget. Sertifisert iht. Jetbrannstandard OTI95634 og ISO22899-1.