HYDROVAC™ Oil Purifier

Fjerner 100% av fritt vann og gasser, samt 90-100% av emulgert vann og gass fra olje.

HYDROVAC™ Oil Purifier har en egen webside; https://hydrovac.no/

HYDROVAC™ Oil Purifier er vår egenutviklede purifier. Denne benyttes på offshoreinstallasjoner, på skip og til verksteder. HYDROVAC™ Oil Purifier fjerner vann fra olje. Det er EX-versjoner til offshore bruk, samt en standardmodell som benyttes mer på skip og i verksteder. Vi har langvarige rammeavtaler med flere norske verft på levering av slikt utstyr.

Fordelene med HYDROVAC™ Oil Purifier fra Ellingsen Instruments

 • Fjerner vann fra smøremiddel og hydraulisk væske
 • Forlenger levetiden av oljen
 • Reduserer slitasje i systemet
 • Kan forhindre/utsette ikke planlagt nede tid

PureGo_lav.jpg

Karakteristikk av HYDROVAC™ Oil Purifier

 • Fjerner 100 % av fritt vann og gasser effektivt
 • Fjerner 90-100 % av emulgert vann og gasser
 • Mobile-plug-and-play teknologi
 • Kompakt design for enkelt bruk i begrenset område
 • Mobil, stasjonær og skapversjon med eller uten hjul – kompakt (PureClean og PureGo)
 • Lav vekt
 • Kapasitet inntil 600 l/hr
 • Olje viskositet mellom 10 og 700 cSt @40°C
 • Tilpasset etter behov
 • ATEX godkjent versjon (PureEx og PureFlex)

Vann og gass i smøremiddel og hydraulisk væske

Kundene våre opplever ofte at det forekommer vann og/eller gass i smøremidlene/hydraulikksystemene. Hydraulikksystemet kan forholde seg annerledes enn forventet med faren for sikkerhet. Hvis vann blandes med smøremiddel/hydraulikk medfører det at fordelene med væsken endrer seg. Vann og gass reduserer smøreytelsen, og dette medfører erosjon og slitasje. Vann forekommer ofte i smøresystemer hvis det er en lekkasje. Ved en lekkasje vil det komme vann i oljen. Denne lekkasjen må utbedres, dette er tidkrevende og kostbart. Om ”lekkasjen” er forventet, vil kostnaden være å jevnlig skifte ut olje/smøremiddel, noe som er kostbart og lite miljøvennlig. Dette kan unngås eller reduseres ved bruk av HYDROVAC™ Oil Purifier.

Derfor har Ellingsen Instruments utviklet en kostnadseffektiv prosess for fjerning av vann og gasser fra smøremiddel og hydrauliske væsker. I mai 2002 fikk Ellingsen Instruments patentbeskyttelse for HYDROVAC™ Oil Purifier over hele verden. Sammenlignet med eksisterende metoder opplever kundene våre ekstremt høy effektivitet ved å fjerne emulgert og fritt vann, fuktighet og gass. Samtidig viser tester at prosessen er skånsom mot væsken, og har ingen negativ effekt på additiver. Hver maskin tilpasses kundens ønsker og behov; som fast montert enhet eller mobil løsning med hjul. Flere muligheter er tilgjengelige, eller kan lages på bestilling.

Prosessbeskrivelsen

Den forurensede oljen varmes opp. Det tilsettes en kontrollert mengde tørr luft. Blandingen føres inn til et vakuumkammer, hvor fritt vann fordampes og emulgert vann frigis pga. en rask ekspansjon av gassboblene. Fuktighet og vann absorberes av den tørre luften og føres ut av vakuumkammeret. Oljeoppvarming tilpasses slik at oljen forblir flytende og kan pumpes fra kammeret. Prosessen gjentas til ønsket effekt er oppnådd, vanligvis til 0% innhold av fritt vann og gass. Den fuktige luften kjøles ned slik at vannet kondenseres.
Purifier prosess beskrivelsen

Typiske applikasjoner

 • Offshore
  • HPU Anker vinsjer
  • Trekking vinsjer
  • Kraner
  • Smøresystemer
  • Kompressorer
  • Gass turbiner
 • Subsea
  • HPU (Hydraulic Power Unit) for subsea control
 • Industri
  • Vannkjølte valsesystemer
  • Fresemaskiner
 • Marine
  • Propellsystemer
  • Thrustere og girhylser
  • Vinsjer og kraner

Ellingsen Instruments Hydrovac Oil Purifier brosjyre_2016.pdf