Kurs i elektrisk-, pneumatisk- og hydraulisk aktuerte ventiler

Kursdeltagerne får teoretisk og praktisk erfaring i dimensjonering, sammen­bygging og testing av ventiler, aktuatorer og kontrollsystem.

Hands-on kursing med teori om aktuator og ventil og praksis på verksted. Elektrisk aktuerte ventiler, hydraulisk aktuerte ventiler og pneumatisk aktuerte ventiler.

 • Kursene for innkjøpspersonell, prosjektingeniører og vedlikeholds­personell.
 • Maks 6 personer pr kurs
 • Ring og avtal en kursdag som passer; 6715 1200 / 98 05 35 30 eller send epost til randen@ellingseninstruments.no (Jonny Kvarsnes-Randen).
 • Kursene varer en dag, men kan til­passes ved behov.
 • Kursene holdes Skui eller kan avtalt holdt hos kunden.
 • Kr 6000 pr person pr dag.
 • Praktisk oppbygget med god tid til at alle får skru og bli kjent med aktuatorene.

Kurs: Elektriske aktuerte ventiler

 • Ventilteori og aktuatorteori
 • Dimensjonering, montering, oppsett og innjustering av aktuator
 • Funksjonstesting av komplett enhet
 • Menygjennomgang av elektrisk aktuator
 • Motorbytte i elektrisk aktuator
 • Hands-on på verkstedet

Kurs: pneumatisk aktuerte ventiler

 • Ventilteori og aktuatorteori
 • Valg av kontrollsystem
 • Dimensjonering, montering, oppkobling, oppsett og innjustering av aktuator og kontrollsystem
 • Funksjonstesting av komplett enhet
 • Hands-on på verkstedet

Kurs: hydraulisk aktuerte ventiler

 • Ventilteori og aktuatorteori
 • Valg av hydraulisk kontrollsystem
 • Dimensjonering, montering, oppkobling, oppsett og innjustering av aktuator og kontrollsystem
 • Rengjøring av kontrollsystem
 • Funksjonstesting av komplett enhet
 • Hands-on på verkstedet