QA, HMS og miljø

Haakon Ellingsen AS er sertifisert av DNV GL etter NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004.

DNV Haakon Ellingsen AS


Miljøpolitikk

Ellingsen Instruments miljøpolitikk bygger på våre vesentlige miljøaspekter, som er resultatet av identifiserte miljømessige forbedringspotensialer og samfunnets krav til miljø

  • Ellingsen Instruments søker metoder, løsninger og produkter som forbedrer utnyttelsen av ressurser og reduserer uønskede miljøpåvirkninger.
  • Ellingsen Instruments ledelse medvirker aktivt til miljøbevissthet i egen organisasjon og hos våre samarbeidspartnere.
  • Ellingsen Instruments har etablert systemer og rutiner som skal hindre skadelige utslipp av kjemikalier til luft vann og jord.