QA, HMS og miljø

Vårt integrerte styringssystem sikrer kvalitet, helse, sikkerhet og miljø (QHSE).

Vi krever og verifiserer at våre leverandører har godkjente QHSE styringssystemer.

Vi tar vare på hverandre og har et trygt og åpent arbeidsmiljø som sikrer at arbeidsrelatert sykdom, skade eller ulykke ikke oppstår.

Vi er bevisst vår miljøpåvirkning og holder miljøpåvirkningen så lav som mulig.

Kontinuerlig forbedring og endringsvilje skal sikre at vi forblir en foretrukket leverandør til våre kunder. Vi er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert av DNV GL og vi er Achilles JQS kvalifisert.