Fakturaadresse og organisasjonsnummer

Faktura til Ellingsen Instruments MÅ stiles til: Haakon Ellingsen AS. Postbok 184, 1309 Rud. Dette er vårt juridiske navn og skal alltid brukes i juridiske dokumenter.

Fakturaer som er stilet til Ellingsen Instruments og ikke Haakon Ellingsen AS, vil bli sendt i retur.

Årsaken til dette er at det kan få økonomiske konsekvenser for selskapet ved feil adressering. Ved et eventuelt bokettersyn vil man kunne miste retten til fradrag for moms på fakturaer som ikke er stilet til vårt juridiske selskapsnavn. I tillegg kan det få skattemessige konsekvenser for selskapet.

I leveringsadressen brukes Ellingsen Instruments.


Selv om varen/tjenesten har leveringsadresse Ågotnes skal fakturaadressen være Rud.

Fakturaadresse:

Haakon Ellingsen AS
Postbok 184, 1309 Rud.

Organisasjonsnummer:

911 406 829