Spjeldventiler - CVB

CVB Butterfly valves.jpg

Spjeldventiler fra C.V.B Industrial Valves.

http://www.cvbvalves.com/products-en.html