QA, HMS og miljø

Achilles

Ellingsen Indutech AS er kvalifisert som leverandør i Achilles JQS (Joint Qualification System), et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i olje- og gassektoren. Hensikten er å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og å sikre effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.
Sertifikat Achilles


Sellicha

Ellingsen Indutech AS er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden. Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som benyttes av den nordiske kraft- og energisektoren for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.
Sertifikat Sellihca