QA, HMS og miljø

Ellingsen Indutech AS

Ellingsen Indutech AS er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden. Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som benyttes av den nordiske kraft- og energisektoren for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.