Fakturaadresse og organisasjonsnummerFakturaadresse:

Ellingsen Indutech AS

Postboks 184, 1309 Rud.


Organisasjonsnummer:

915 099 734