Ventiler til LNG-markedet

Markedet for LNG er i vekst, og Ellingsen Indutech AS tilbyr ventiler som er i henhold til de helt spesifikke kravene som stilles for denne type applikasjon.


Valve2_cmyk.jpg

Liquefied Natural Gas (LNG) er flytende form av naturgass, og for å omdanne naturgassen til flytende form må gassen kjøles ned til -162 °C. Hovedhensikten med å få gassen over i flytende form er transport. Når gassen kondenserer reduseres volumet ca. 600 ganger, noe som muliggjør effektiv transport og lagring.

Selv om LNG ikke er eksplosivt i flytende tilstand, er den lett antennelig når den går fra væskefase over i dampfase (til naturgass). I tillegg må det være riktig blandingsforhold mellom naturgass og luft.

Det sier seg selv at ved så lave temperaturer må prosessutstyret ha designtekniske krav som ivaretar sikkerhet og trygghet ved transport og lossing.

Ventiler er en kritisk komponent, og de må være konstruert slik at de tåler trykk og temperatur i alle stegene fra naturgass til flytende form. Kvalitet i alle ledd er avgjørende for hele sluttresultatet, og ivaretas gjennom en rekke standarder som omhandler utforming, fabrikasjon og materialvalg.

Ellingsen Indutech AS har nylig levert et større antall ventiler for lavtemperatur service. Alle ventilene ble levert med forlengede sveiseender for å sikre sikker innsveising.

Ventilene ble grundig trykk- og temperaturtestet før leveranse iht følgende standarder:

  • ASME B16.34 (temperatur/trykk klasse)
  • API 6D
  • API 598
  • BS 12266-1
  • BS 6364 (for kryogenisk service -50 C til -196 C)
  • ASME 2013 seksjon V

Testingen ble verifisert av DNV GL, og produktsertifikat ble utstedt basert på følgende tester:

  • Temperatur ved kryogenisk testing -196 C.
  • Testmedie helium 99%
  • Lekkasje rate etter BS (British Standard)

Ellingsen Indutech AS innehar den nødvendige kompetansen for at du som kunde skal være trygg på at ventilene vil operere optimalt, samtidig som det er trygt for brukerne.