INFO-blad nr 2, 2016

Lærlinger – en investering for fremtiden. Ny kompakt hydraulisk aktuator fra Biffi. Vellykket systemleveranse. Nytt ventilagentur – Carraro. God start for Ellingsen Indutech.

Last ned PDF av INFO nr 2 2016 fra Ellingsen-gruppen

INFO 2-2016_webside_lite.jpg


  • Leder: Fremtidsutsikter
  • Lærlinger - en investering for fremtiden
  • Produktnyhet: Kompakt hydraulisk aktuator fra Biffi
  • Ellingsen Systems: Vellykket systemleveranse
  • Nytt ventilagentur: Carraro
  • God start for Ellingsen Indutech

  •