Ellingsen AirSafe

Sikrer umiddelbar avstengning av lufttilførsel ved eksplosjonsfare på oljeplattformer

Ellingsen AirSafe er utviklet for å øke sikkerheten ombord på oljeplattformer og andre installasjoner hvor det er risiko for lettantennelige gasser. I områder der det er spesielt høy eksplosjonsfare, og det foregår vedlikeholdsarbeider eller installasjoner med luftverktøy, vil ikke nødvendigvis luften til selve verktøyet kuttes umiddelbart etter at nødavstengingsignalet blir gitt.


AirSafe.jpg

Selv om det blir tatt spesielle forhåndsregler og arbeidstillatelse blir utstedt, vil det ved en ukontrollert gasslekkasje ikke kunne tas høyde for stadige skifter i vindretninger på en åpen plattform.

Gass kan derfor utilsiktet havne i områder hvor operatør fremdeles benytter luftverktøy, selv om nødavstengingssystemene trer i kraft og kutter strøm samt tilførsel fra luftkompressoren. Luft vil stå under trykk i systemet selv etter en nedstenging av kompressoren, og verktøyet kan derfor opereres.

For å sikre bruken av luftverktøy har Ellingsen Instruments i samarbeid med operatørene utviklet Ellingsen AirSafe. Ellingsen AirSafe blir tilkoblet strøm og luft. Inne i boksen sitter det en ventil, som ved eksplosjonsfare kutter strømmen til boksen. Når strømmen kuttes, stenges ventilen i boksen, noe som umiddelbart stopper lufttilførselen til luftverktøy som f.eks drill, kapp eller vinkelsliper.

Når faresituasjonen er over, vil strømmen igjen være tilgjengelig, men operatøren må manuelt restarte enheten før luftverktøyet kan tas i bruk.