Vellykket Åpen dag på Skui

Ellingsen NOR Instruments avholdt fagdag innen aktuering og instrumentering på Skui 16. juni.

Fagdagen inneholdt foredrag av interne ressurser, utstilling av aktuelle produkter og omvisning på verkstedet. Interesserte deltagere sørget for gode spørsmål og diskusjoner underveis.

Vi takker deltagerne for en fin dag og gode tilbakemeldinger.