Serviceoppdrag i Nordsjøen

Ellingsen Instruments sin serviceavdeling på Ågotnes har i løpet av 2017 gjennomført mange spennende og utfordrende serviceoppdrag.

IMG_2811_web.jpg

Nylig utførte våre serviceteknikere Anders Breivik og Erlend Ophuus service på en 16” 1500# top entry ESV-ventil (Emergency Shutdown Valve) som er horisontalt montert. Ventilen skulle totaloverhales med bytte av seter og kule, samt alle pakninger.

Kravene til sikkerhet og prosedyrer for hvordan en slik oppgave skal utføres er helt essensielt. Ventilens størrelse og vekt er i seg selv utfordrende, og i tillegg kommer kravet fra operatøren om ferdigstillelse innen en gitt tidsramme som i prinsippet ikke tillater avvik eller feil underveis. Ved demontering av ventilen ble det oppdaget skader på tetteflatene i trunnion body og cover som krevde re-maskinering.

Ventilen skulle i drift om 2 døgn, så her handlet det om å utføre mirakler. Pakningene måtte maskineres med spesialverktøy, og produsenten måtte fremskaffe maskineringstegninger samt godkjenne den planlagte maskineringen.

Fire forskjellige selskaper ble i løpet av to døgn satt på store utfordringer, og hele operasjonen ble koordinert fra vår serviceavdeling på Ågotnes. Fredag morgen ble pakningene sendt med helikopter til land, og lørdag ettermiddag ble nye spesialmaskinerte pakninger returnert med helikopter. I løpet av søndagen ble ventilen testet, godkjent og klarert for oppstart. Ellingsen Instruments takker alle involverte samarbeidspartnere for utmerket support.

Det stilles høye krav til kompetanse og erfaring for å kunne oppnå et optimalt resultat. Oppdragsgiverne stiller tydelige krav til tidsfrister for ferdigstillelse, og utfordringene er ofte relatert til ivaretakelse av sikkerhet, planlegging og jobbprosedyrer.

Våre servicemedarbeidere er alle sertifiserte og autoriserte for denne type arbeid, og har i tillegg gjennomført interne spesialkurs hos våre samarbeidspartnere som Pibiviesse, Farris, Biffi, Dafram med flere. Avdelingen på Ågotnes utfører også re-sertifisering av sikkerhetsventiler, kalibrering av manometre og transmittere i henhold til rammeavtaler på mange forskjellige offshoreinstallasjoner hos våre avtalepartnere.

Sist, men ikke minst, gjennomføres konvensjonelle overhalinger, vedlikehold og trykktest med sertifisering på alle typer ventiler. Disse oppdragene utføres ved våre verksteder både på Ågotnes og Skui, som begge er utstyrt med testbenker og spesialutstyr for de aller fleste ventiltyper.