Servicekontrakt for ventiler på Edvard Grieg-feltet

Ellingsen NOR Instruments (Haakon Ellingsen AS) er tildelt Service Contract for Actuated Valves and Control Panels av Lundin Norway AS, installert på Edvard Grieg-feltet.

 
Avtalen omfatter, men er ikke begrenset til, overhaling og service av alle aktuerte ventiler, pneumatiske og hydrauliske kontrollpanel, samt innkjøp og logistikk av tilhørende reservedeler på vegne av Lundin.
Avtalen er gyldig i 3 år, med opsjon for forlengelse 2 + 2 år. Maksimal gyldighet er 7 år.
Ellingsen NOR Instruments har gjennom eksisterende leveranseavtale til plattform-utbyggingen av Edvard Grieg-feltet, levert alle installerte aktuatorer og kontrollpanel. 
- Vi berømmer Lundin for å sikre overføring av kompetanse om installert utstyr fra prosjekt til drift, og vi gleder oss til å bidra til kostnadseffektivt vedlikehold og høy oppe-tid på produksjonen på Edvard Grieg. Vår fordel er at vi selv sitter på all dokumentasjon og know-how om installert utstyr i denne kategorien på Edvard Grieg. Dette vil utvilsomt bidra til optimalisert service og vedlikehold, samt totaloversikt over utstyrets levetid, sier adm. direktør Tina Kristensen i Haakon Ellingsen AS.