Nytt søsterselskap i Ellingsen-gruppen

Ellingsen Indutech AS startet sin virksomhet 1/12-15.

 
 
Ellingsen Indutech AS er et søsterselskap til Ellingsen NOR Instruments, og vil fokusere på leveranse av ventiler og tilhørende utstyr til det norske industri/marine- og prosessmarkedet.
Selskapet ledes av Even Olafsen som har mer enn 30 års erfaring fra dette markedet.
 
Ellingsen Indutech AS vil ha sin kontoradresse på Årenga 8, 1340 Skui.
 
For ytterligere informasjon/kontakt: 
Even Olafsen
Tlf: 918 06 774