Generalforsamling i HP-foreningen

Det arrangeres ordinær Generalforsamling i Hydraulikk-Pneumatikkforeningen 11. april for medlemsbedriftene.

Vi oppfordrer dere til å sette av datoen nå slik at flest mulig kommer på Generalforsamlingen.
Det er ønskelig med nye medlemmer til styret. 

Tidspunkt: 11 April, kl. 17.30
Sted: Grettes lokaler på Filipstad Brygge 2

Detaljert agenda og program for dagen blir publisert senere, se også:
https://www.hpf.no/innkalling-...