Fagdag i Stavanger 3. september

Vi inviterer til fagdag ved vårt kontor i Stavanger 3. September fra kl 1130 til 1530.
Tema for dagen er: Økt lønnsomhet i design og bruk av kjemikaliedosering