Call for paper. HP-Symposium 2017

Ellingsen Instruments er medlem av Hydraulikk-Pneumatikk-foreningen, og på vegne av foreningen ønsker vi å invitere foredragsholdere ifm HP-Symposium 2017.

Arrangementet går over to dager, og er et samarbeidsprosjekt mellom Hydraulikk-Pneumatikk foreningen og Tekna.

Vi vil med dette invitere aktuelle foredragsholdere til å bidra med faglige nyheter eller problemstillinger for brukere av hydraulikk, pneumatikk og kontrollsystemer.

Mer informasjon i vedlagte PDF.

Forslag til foredrag sendes på epost til HP-foreningen v/ Morten Gyllensten; gyllensten@ellingseninstruments.no innen 31.03.2017.
Ring Morten Gyllensten på mobil (+47) 901 74 890 dersom du har spørsmål.